Privacyverklaring 

 

Beveiliging

Knutselgeluk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van beveiligde software. Www.knutselgeluk.nl is een beveiligde website met SSL certificaat en verzamelt verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Deze worden opgeslagen en bewaard tot je zelf aangeeft ze te verwijderen. Zodra je dit hebt aangevraagd worden al je gegevens door ons binnen 4 weken verwijderd. Als onderneming is Knutselgeluk wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren. Na 7 jaar worden de verzamelde gegevens automatisch verwijderd.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Knutselgeluk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 - Voor- en achternaam

- Geslacht - Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door bericht of contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knutselgeluk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Knutselgeluk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 - Het afhandelen van jouw bestelling en betaling

 - Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen   voeren

 - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Knutselgeluk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Knutselgeluk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Knutselgeluk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

- ICT/ website beheer (MyOnlinestore B.V.)

- financiële Administratie (Food and Finance en Sisow)

- Verzending (My Parcel)

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Knutselgeluk gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Knutselgeluk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@knutselgeluk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Knutselgeluk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Knutselgeluk, gevestigd aan Ouverturestraat 98 2553 VS te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 http://www.knutselgeluk.nl

Ouverturestraat 98 , 2553 VS Den Haag

Telefoonnummer: +31624144197

Sabine Leerentveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Knutselgeluk en is te bereiken via info@knutselgeluk.nl

 

Deze privacy verklaring is aangepast op 25 mei 2018 te Den Haag volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

© 2015 - 2023 Knutselgeluk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel